Kredyty

Bankowość elektroniczna BGK


Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje system internetowej obsługi Klienta – BGK@24BIZNES, przygotowany dla przedsiębiorstw, instytucji i urzędów. Za pomocą aplikacji klient może połączyć się z bankiem w chwili, kiedy jest to wygodne. System BGK@24BIZNES umożliwia zarządzanie finansami, obniża koszty obsługi bankowej, a także pozwala na przyspieszenie realizacji operacji.

BGK@24BIZNEs umożliwia: 

  • wykonywanie operacji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  • dokonywanie przelewów, zakładanie lokat
  • dostęp do informacji o wysokości salda, wolnych środkach i obrotach na rachunkach,
  • nadawanie nazw rachunkom i wyszukiwanie operacji na rachunkach
  • konfigurowanie uprawnień do wykonywania poszczególnych operacji,
  • współpraca z systemami finansowo-księgowymi – import plików przelewów i eksport wyciągów o elastycznej konfiguracji formatu danych,
  • korzystanie z baz kontrahentów z opcją importu danych z plików,
  • możliwość przesyłania korespondencji do banku w formie zleceń otwartych.