Kredyty

mBank kredyt na zakup akcji


Kredyt na zakup akcji mEMISJA

  • celem kredytu jest możliwość zastosowania dźwigni finansowej umożliwiającej nabycie większej liczby papierów wartościowych niż za środki własne, przede wszystkim wtedy, gdy spodziewany jest popyt znacznie przewyższający podaż
  • minimalna kwota kredytu mEMISJA przy jednej ofercie to 10 000 PLN
  • kredyt przyznawany do kwoty 900 000 EUR
  • brak prowizji za udzielenie kredytu mEMISJA
  • brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu mEMISJA
  • możliwość zarządzania kredytem przez internet lub mLinię
  • umowa ramowa kredytu mEMISJA zawierana jest na kwotę 1 000 PLN
  • umowa ramowa kredytu mEMISJA zawierana jest na 12 miesięcy. Umowa zostaje automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy, jeżeli nie zostanie ona wypowiedziana

Kredyt mEMISJA jest udzielany posiadaczowi usługi maklerskiej eMAKLER na zakup papierów wartościowych na rynku pierwotnym GPW S.A.:

  • w ramach subskrypcji w trybie oferty sprzedaży lub
  • w ramach prywatyzacji, lub
  • w związku z wprowadzaniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym