Kredyty

Słownik

Refinansowanie

Wcześniejsza spłata istniejącego kredytu i zastąpienie go nowym kredytem, zwykle na korzystniejszych warunkach, a często ze zrestrukturyzowanymi terminami spłaty, celem udzielenia pomocy kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej.