Kredyty

Słownik

Marża

Marża jest to stosunek zysku do ceny sprzedaży. Zysk to różnica między ceną sprzedaży, a kosztem pozyskania towaru.