Kredyty

Słownik

KREDYT INWESTYCYJNY

Kredyt przeznaczony na zakup tzw. dóbr inwestycyjnych zwykle udzielany jest w postaci pożyczki.