Kredyty

Nowa usługa invoobill w ofercie INVEST BANK

poleć drukuj

INVEST-BANK S.A. wprowadził do swojej oferty nową usługę invoobill. Invoobill polega na udostępnieniu Klientowi e-faktur wystawianych przez Dostawców masowych usług (energii elektrycznej, gazu, telewizji, Internetu, telefonu itp.) za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej IBnet24. Usługa eliminuje z obiegu papierowe faktury i rachunki w kontaktach pomiędzy Dostawcą, a Odbiorcą.

Korzyści dla Odbiorcy wynikające z przystąpienia do usługi invoobill to przede wszystkim:
– oszczędność czasu – brak konieczności uzupełniania danych do przelewu,
– pewność otrzymania rachunków na czas,
– pełna kontrola nad stanem konta – usługa invoobill pozwala na realizację płatności
tylko po akceptacji Klienta,
– niezawodność – system invoobill spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Cechy te sprawiają, że rozwiązanie jest proste, przyjazne i bezpieczne.
W celu przystąpienia do usługi wystarczy zalogować się do IBnet24, wypełnić prosty
formularz Wniosku o porozumienie, a następnie przekazać Dostawcy wygenerowany kod.
Po poprawnym aktywowaniu usługi, Klient otrzymuje faktury w wersji elektronicznej,
za które może realizować płatności w dowolnym czasie i to bez konieczności samodzielnego uzupełniania danych przelewu – system generuje je automatycznie. Dodatkowo przesyłki mogą być uzupełnione innymi materiałami, które dotychczas przesyłane były w formie papierowej, takimi jak bilingi, informacje o ofercie itp. Niezależnie invoobill gromadzi przesyłki od różnych Dostawców, co oznacza, że w jednym miejscu, o dowolnej porze są one dostępne dla Klienta w bankowości elektronicznej IBnet24.

Invoobill jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które chcą na bieżąco kontrolować
płatności wynikające z powtarzających się zobowiązań, a jednocześnie mieć możliwość
prostego przechowywania elektronicznych faktur, bez konieczności przechowywania
ich papierowych wersji.

Operatorem usługi jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Źródło: INVEST BANK SA


Tagi: , ,