Kredyty

Miniony rok był najlepszym w działalności Getin Noble Bank

poleć drukuj

W 2011 roku spółki z Grupy Getin Noble Bank wypracowały rekordowy zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 950,1 mln PLN, a aktywa banku wzrosły aż o 25,1%, osiągając wartość 53,5 mld PLN. Tak dobre wyniki zbliżają spółkę do osiągnięcia strategicznego celu, jakim jest wejście do pierwszej piątki banków w Polsce.

Rekordowy, wyższy o ponad 111% niż w 2010 roku, zysk grupy to efekt rozwoju spółek, skutecznej realizacji strategii sprzedażowych oraz sukcesu debiutu giełdowego Open Finance. W 2011 roku kapitały własne banku przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej wzrosły o 23,2% do ponad 4,06 mld PLN.

Getin Noble Bank, od momentu fuzji w styczniu 2010 roku, umacnia swoją pozycję w polskim sektorze bankowym szybko awansując do pierwszej piątki największych banków. W ciągu roku systematycznie poprawiał swoje miejsca w rankingach instytucji finansowych. O 3 pozycje wyżej uplasował się pod względem wyników netto, wielkości aktywów i należności od klientów. O 2 pozycje wyżej Bank znalazł się w zestawieniu przychodów odsetkowych i wyniku na działalności bankowej[1].

Bank stale dostosowuje swoją ofertę do potrzeb Klientów i rozwija nowoczesne kanały dystrybucji. Dzięki takiej strategii sprzedaż kredytowa w 2011 roku wzrosła o ponad 18,2% w porównaniu  z poprzednimi dwunastoma miesiącami. W ujęciu rok do roku saldo kredytów wzrosło o 21,0% (7 mld PLN), co umożliwiło zwiększenie udziałów rynkowych o 0,5 p.p. do poziomu 5,2%. W tym samym okresie Getin Noble Bank powiększył saldo depozytów o 9,3 mld PLN i swoje udziały w rynku do 6% (+0,7 p.p. r/r). Blisko jedna trzecia depozytów w Getin Noble Banku to produkty dwunastomiesięczne lub dłuższe.

„Dobre wyniki sprzedaży to zasługa sprawnie działających kanałów dystrybucji oraz  innowacyjnych produktów. Na przykład – w minionym roku, jako pierwsi na polskim rynku, wprowadziliśmy unikalną, metalową kartę kredytową. Nasze produkty stale znajdowały się w czołówkach głównych rankingów produktów bankowych.” – mówi Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Bank.

Miniony rok był dla Getin Noble Banku bardzo dobry pod kątem oferty produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych, które klienci nabyli za ponad 3 mld PLN. W rankingu Gazety Giełdy Parkiet wśród 15 najlepszych produktów strukturyzowanych, zakończonych w 2011 roku, znalazło się aż 8 produktów oferowanych przez GNB.

Bankowość prywatna, oferowana pod marką Noble Bank, również osiągnęła w 2011 roku sukces. Saldo produktów inwestycyjnych nabytych przez najzamożniejszych klientów przekroczyło 8 mld PLN. Bardzo szybko rozwija się bankowość internetowa Getin Online, która tylko w 2011 roku pozyskała ponad 200 000 nowych klientów. Zasadniczo wzrosła też sprzedaż leasingu – aż o 119%. Umożliwiło to awans Getin Leasing na 4 miejsce w Polsce na rynku leasingu aut osobowych i dostawczych do 3,5t.

Spośród spółek zależnych największy zysk netto osiągnął Open Finance (90,1 mln PLN). Dom maklerski Noble Securities odnotował zysk netto w wysokości 22,6 mln PLN, natomiast towarzystwo funduszy inwestycyjnych Noble Funds wypracowało 19,7 mln PLN.

W 2011 roku Getin Noble Bank wyemitował obligacje podporządkowane o łącznej wartości 400 mln PLN. Kwota ta została w całości zaliczona do kapitału uzupełniającego spółki. Kontynuacją działań jest trwający obecnie Publiczny Program Emisji Obligacji, w ramach którego bank wyemitował obligacje o łącznej wartości 241 mln PLN.

„W nadchodzącym roku będziemy dążyć do zmiany struktury bilansu przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich poziomów rentowności i przychodach niezwiązanych z ryzykiem kredytowym.”  – powiedział Krzysztof Rosiński. „Jako Zarząd skoncentrujemy się na zmniejszeniu presji na koszt finansowania oraz na dalszym zmniejszaniu ryzyka kredytowego” – dodał.

Źródło: Getin Noble Bank


Tagi: , , , ,