- Leonis Doradztwo & Szkolenia - https://www.leonis.pl -

Projekty i szkolenia

Firma oferuje szerokie możliwości edukacyjne dla osób w każdym wieku.
Działalność  szkoleniowa naszej firmy pozwala nie tylko wzmocnić kompetencje pracowników na rynku pracy, ale przede wszystkim zbudować ścieżkę kariery, dzięki współfinansowanym ze środków UE programom aktywizacyjnym ( poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy).

Dotychczas zrealizowane przez nas kursy i szkolenia to:

 

Jesteśmy w stanie zorganizować niemal każde szkolenie, zapewniając bazę lokalową, trenerów, egzaminy zgodne z wskazaniem dla danego kursu, pomoce dydaktyczne i multimedialne, catering, nocleg, i usługi dodatkowe.

 

Inną formą aktywizacji zawodowej, budzącym wysokie zainteresowanie wśród naszych odbiorców, są projekty dotacyjne dla osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą. W ramach tych projektów przyznawane są środki w kwotach 24 tys-49 tyś., których wydatkowanie, zgodnie z założeniami, ma być przeznaczone na cele przyszłej planowanej działalności gospodarczej. Środki, o których mowa,  są w całości bezzwrotne ( *przy spełnieniu warunków umowy)-odesłanie do regulaminu.