Kredyty

DaimlerChrysler Bank Polska SA


11 stycznia 2008 roku po zmianie wpisu w Krajowym rejestrze Sądowym dokonano zmiany nazwy DaimlerChrysler Bank Polska S.A. na Mercedes-Benz Bank Polska S.A.