Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Zwrot zamówienia z powodu niemożności jego realizacji


 

ZWROT ZAMÓWIENIA Z POWODU NIEMOŻNOŚCI JEGO REALIZACJI

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

Szanowni Państwo,

 

otrzymaliśmy Państwa zamówienie nr ………………….. z dnia ……………………………..

Niestety, nie możemy go zrealizować z następujących powodów:

……………………………………………………………………………………….. ………………………. ……………………,

Pod telefonem nr …………………………. odpowiem na wszystkie dodatkowe pytania. Chętnie zrealizujemy Państwa następne zamówienia.

 

Z poważaniem,

………………………………….

(podpis)