Kredyty

Zamówienie towaru, warunki płatności i transportu


 

ZAMÓWIENIE TOWARU, WARUNKI PŁATNOŚCI I TRANSPORTU

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

Szanowny Panie,

 

niniejszym zamawiam następujące towary:

…………………. szt……………, cena………………, razem………………

…………………. szt……………, cena………………, razem………………

…………………. szt……………, cena………………, razem………………

…………………. szt……………, cena………………, razem………………

 

Proszę o dostawę w jak najkrótszym terminie.

Warunki płatności standardowe:……………………………………………………………………………………..

Transport …………………………………………………………………………………………..(rodzaj transportu).

Wszystkie zapytania związane z powyższym zamówieniem proszę kierować na adres: ………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, adres, tel.).

 

 Z góry dziękuję za niezwłoczną realizację mojego zamówienia.

 

 

 

Z poważaniem,

………………………………………….

(podpis)