Kredyty

Żądanie natychmiastowego dostarczenia towaru


 

Ż¡DANIE NATYCHMIASTOWEGO DOSTARCZENIA TOWARU

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

Prosimy o natychmiastową dostawę towaru na podstawie umowy nr ……………….. z dnia ………………………………. Przypominamy, że spełniliśmy wszystkie warunki umowy oraz dokonaliśmy pełnej przedpłaty. Żądamy spełnienia zobowiązań z Państwa strony pod rygorem odstąpienia od umowy.

 

Z poważaniem,

…………………………

(podpis)