Kredyty

Wysyłka zamówionego towaru z możliwością zwrotu


 

WYSYŁKA ZAMÓWIONEGO TOWARU Z MOŻLIWOŚCI¡ ZWROTU

…………………., dnia…………

 

Adresat: ……………………….

.

 

Na podstawie otrzymanego zamówienia i załączonego rachunku, z przyjemnością przesyłamy Państwu towar.

W przypadku gdyby nie spełniał on oczekiwanych przez Państwa warunków bądź wymagań, przysługuje Państwu zwrot na nasz koszt w ciągu ……………………. dni od otrzymania przesyłki jak również zwrot pieniędzy.

Towar, który w tym terminie nie zostanie zwrócony, uważamy za sprzedany.

Dziękujemy za zamówienie i wierzymy, że jakość naszego towaru będzie dla Państwa zadowalająca.

 

 

Z poważaniem,

 

……………………………..

(podpis)