Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Skarga z powodu złej jakości wyrobów


 

SKARGA Z POWODU ZŁEJ JAKOŚCI WYROBÓW

 

……………….., dnia…………..

 

Adresat:…….. ………………..

 

 

 

Szanowny Panie,

 

niniejszym informuję, że towar, który otrzymaliśmy w ostatniej dostawie nie odpowiada normom jakościowym i próbce, którą od Państwa otrzymaliśmy.

Wyroby te można jeszcze poprawić, ale oświadczam, że w przyszłości nie będziemy tolerować tego typu niechlujstwa i odeślemy całą partię towarów.

 

 

Z poważaniem,

…………………………….

(podpis)