Kredyty

Prośba o dostarczenie instrukcji przewozowych


 

PROŚBA O DOSTARCZENIE INSTRUKCJI PRZEWOZOWYCH

 

……………………, dnia……….

 

Adresat:…… ………………….

 

 

 

Niniejszym informujemy, że dotychczas nie otrzymaliśmy instrukcji przewozowych dotyczących transportu towaru na podstawie umowy nr………………………….., z dnia………………………………….

Prosimy o jak najszybsze ich dostarczenie, co umożliwi nam szybkie przesłanie przesyłki.

 

 

 

Z poważaniem,

 

…………………………………

(podpis)