Kredyty

Pismo dotyczące wybrakowanego towaru


PISMO DOTYCZ¡CE WYBRAKOWANEGO TOWARU

 

 

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

 

 

Niniejszym informuję, że dnia ……………………………………….. otrzymałem specyfikację towaru zakupionego na podstawie umowy kupna-sprzedaży, zawartej dnia ……………………………..

Od dnia sporządzenia powyższej umowy do dzisiaj w towarze znaleźliśmy następujące braki:

………………………………………………………………………………………………………………………………………,

………………………………………………………………………………………………………………………………………,

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

W związku z powyższym proszę o natychmiastowe załatwienie reklamacji, w przeciwnym razie zmuszony będę podjąć stosowne kroki prawne.

 

Z poważaniem,

 

………………………………..

(podpis)