Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Nieprzyjęcie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaruNIEPRZYJÊCIE PROŚBY DYSTRYBUTORA  DOTYCZ¡CEJ ZWROTU TOWARU

 

 

 

…………………., dnia…………

 

Adresat:………………….

 

 

Szanowny Panie,

 

dziękujemy uprzejmie za pismo dotyczące zwrotu naszego towaru, zakupionego dnia………………………., na podstawie zamówienia nr ……………………….. Z przykrością jednak konstatujemy, że pismo Pana dotyczy artykułu, który został już wysłany i zapłacony, i na który z naszej strony otrzymał Pan …………% rabatu.

O ile rozumiemy, wyżej wymieniony towar chciałby Pan zwrócić, ponieważ nie może go Pan sprzedać. Z przykrością musimy odmówić przyjęcia zwrotu wyżej wymienionego towaru, ponieważ artykuł ten został już wycofany z produkcji. Umowa nasza nie przewidywała tego rodzaju sytuacji. Większość naszych dystrybutorów  (ajentów) sprzedała go już podczas akcji promocyjnej zorganizowanej i sponsorowanej przez naszą firmę i oświadczyła, że towar ten sprzedaje się dobrze. Przesyłamy Panu dodatkowe materiały reklamowe pomagające w sprzedaży u innych naszych dystrybutorów. Dodatkowo informujemy, że nasz przedstawiciel, Pan …………………………………………………………. skontaktuje się z Panem osobiście i przekaże Panu kilka dodatkowych sugestii.

Przesyłamy serdeczne pozdrowienia,

 

 

………………………………….

(podpis)