Kredyty

Informacja o otrzymaniu partii uszkodzonego towaru


 

INFORMACJA O OTRZYMANIU PARTII USZKODZONEGO TOWARU

 

………………….., dnia…………

 

Adresat:…………………………

 

 

Niniejszym informuję, że dnia ………………………, na podstawie zamówienia nr ……………………… , otrzymałem towar w stanie uszkodzonym. Uszkodzenia obejmują następujące części:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….,

……………………………………………………………………………………………………………………………………….,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyżej wymieniony towar możemy przyjąć pod warunkiem, że udzielicie nam Państwo ………………………% rabatu. W przeciwnym wypadku prosimy o zabranie uszkodzonego towaru.

Prosimy o pilną decyzję w tej sprawie.

 

Z poważaniem,

………………………………….

(podpis)