Kredyty

Informacja o nadejściu niepełnej przesyłki


 

INFORMACJA O NADEJŚCIU NIEPEŁNEJ PRZESYŁKI

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

Szanowni Państwo,

 

niniejszym informuję, że dnia ………………………… otrzymaliśmy przesyłkę niezgodną z naszym zamówieniem. W dostawie brakuje następujących części:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prosimy o ich pilne uzupełnienie.

 

Dziękujemy za zrozumienie naszego zniecierpliwienia i szybką reakcję.

 

 

Z poważaniem,

 

 

…………………………………….

(podpis)