Kredyty

Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy


 

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA Z POWODU OPÓ¬NIENIA DOSTAWY

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

Szanowni Państwo,

 

dziękujemy za otrzymane pismo, w którym usprawiedliwiacie Państwo opóźnienie dostawy zamówionego przez nas towaru nr ………………………………. z dnia……………………. Niestety opóźnienie dostawy stawia nas w bardzo niezręcznej sytuacji i jest dla nas nie do przyjęcia. W związku z powyższym nie jesteśmy zainteresowani wyżej wymienioną dostawą i anulujemy powyższe zamówienia.

 

 

Z poważaniem,

 

……………………………………

(podpis)