Kredyty

Wzory Umow


Aneks do umowy o pracę

ANEKS DO UMOWY O PRACÊ   Niniejszy aneks zawarto  dnia …………………………….. w …………………………………….. pomiędzy:…

Więcej

Umowa o dzieło

UMOWA O DZIEŁO   zawarta dnia ……………………………….. w ……………………………………………………………. pomiędzy…

Więcej