Warning: is_dir() [function.is-dir]: open_basedir restriction in effect. File(/home/leonis/domains/leonis.pl/public_html/wp-content/uploads) is not within the allowed path(s): (/home/webrange/domains/leonis.pl:/tmp:/var/tmp:/home/webrange/.tmp:/home/webrange/.php:/usr/local/php:/opt/alt:/etc/pki/tls/certs) in /home/webrange/domains/leonis.pl/public_html/wp-content/plugins/wpmu-dev-seo/wds-files/wds-sitemaps/wds-sitemaps.php on line 460
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego | Kredyty - Leonis

Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego


 

……………………. dnia ………………….

 

 

 

Kierownik Urzędu Rejonowego

w ………………………………………..

 

 

Wnioskodawca:

………………………………………………..

zam. ………………………………………..

 

 

 

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

 

 

 

W oparciu o przepis art. 55, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu pod nazwą …………………………………………………………………………………………, wzniesionego na podstawie decyzji nr …………………… z dnia …………… o pozwoleniu na budowę.

 

 

 

 

…………………………………………

    Podpis

 

 

 

Załączniki:

1. oryginał dziennika budowy,

2. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

4. protokoły badań i sprawozdań,

5. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

6. dowody zawiadomienia Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.