Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę


 

……………………….. dnia …………………………

 

 

 

           

Kierownik Urzędu Rejonowego

w ………………………………………..

 

 

 

Wnioskodawca:

………………………………………………..

zam. ………………………………………..

 

 

 

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

 

 

W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Inwestycję zamierzam zrealizować na należącej do mnie działce budowlanej

Nr…………………………….. położonej w ……………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

…………………………………………..

                                                                              Podpis

 

 

 

 

Załączniki:

1. szkic usytuowania obiektu budowlanego

2. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych

3. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

4. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymi