Kredyty

Wiadomości finansowe

RSS

Kolejna umowa transakcyjna PKO BP z podmiotem sektora publicznego

10 stycznia br. PKO Bank Polski zawarł 4-letnią umowę na otwarcie i prowadzenie rachunków skonsolidowanych Funduszy w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i realizację płatności masowych dotyczących wypłat świadczeń z tych Funduszy oraz rachunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako … Czytaj dalej