Kredyty

Słownik

Zabezpieczenie rzeczowe

Ograniczają odpowiedzialność osoby dającej zabezpieczenie do poszczególnych składników jej majątku.