Kredyty

Słownik

Zabezbieczenie osobiste

Zabezpieczenie, które jest związane z pełną odpowiedzialnością majątkową konkretnej osoby.