Kredyty

Słownik

Umowa kredytowa

 Umowa pomiedzyinstytucją finansową a kredytobiorcą określająca warunki udzielenia kredytu oraz warunkispłaty przez kredytobiorcę.
 
 
Etapy realizacji umowy kredytu: 

 1. Wnioskowanie
 2. Analiza sytuacji finansowej wnioskodawcy
 3. Podjęcie decyzji kredytowej przez bank
 4. Podpisanie umowy
 5. Realizacja kredytu w formie określonej umową

Wniosek kredytowy zawiera:

 • kwotę kredytu
 • cel
 • terminy spłaty
 • informacje o innych kredytach
 • proponowane formy zabezpieczenia

Analiza zdolności kredytowej:

 • osoba fizyczna – majątek, dochody, zatrudnienie, informacje o innych kredytach,
 • osoba prawna – wiarygodność, zdolność do spłaty, analiza wyników finansowych (rentowność, wypłacalność), ocena płynności finansowej, ocena sprawności działania.

Umowa kredytowa określa:

 • strony umowy
 • kwotę i walutę kredytu
 • cel kredytu
 • zasady i termin spłaty kredytu
 • wysokość oprocentowania
 • sposób zabezpieczenia kredytu
 • zakres uprawnień banku
 • termin i sposób postawienia do dyspozycji kwoty kredytowej
 • wysokość prowizji
 • warunki zmiany i rozwiązania umowy