Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Słownik

Ubezpieczenie kredytu

Forma zabezpieczenia bankowi terminowej spłaty kredytu. Bank udziela kredytu pod warunkiem objęcia go umową ubezpieczeniową, w której ubezpieczonym jest bank.