Kredyty

Słownik

Rynkowa stopa referencyjna

Stopa procentowa oferowana przez grupę największych banków na rynku międzybankowym, która stosowana jest przy wyznaczaniu oprocentowania kredytów o stawce zmiennej.