Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Słownik

Rozdzielność majątkowa

Wyłączenie wspólnoty majątkowej pomiędzy małżonkami. Fakt ten musi być potwierdzony aktem notarialnym lub orzeczeniem sądu.