Kredyty

Słownik

LIBOR (London Inter-bank Offered Rate)

Stopa procentowa kredytów oferowanych w Londynie.