Kredyty

Słownik

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy, jego celem jest sfinansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa, np. zakup surowców.