Kredyty

Słownik

Kredyt krótkoterminowy

Kredyt ten ma się odwrotnie do kredytu długoterminowego – czas spłaty jest znacznie krótszy.