Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Słownik

KREDYT DENOMINOWANY (INDEKSOWANY)

Kredyt udzielony w walucie polskiej przeliczonej na wybraną walutę obcą wg aktualnego kursu. kredyt taki jest oprocentowany wg stóp procentowych odpowiednich do wybranej waluty.