Kredyty

Słownik

Kapitalizacja odsetek

Określa sytuację w której do kwoty pożyczonej (pożyczanej) dolicza się w pewnym momencie odsetki. W przypadku kredytu to terminy spłacenia rat, w przypadku depozytu bankowego w chwili zakończenia umowy (lub okresu zaznaczonego w umowie).