Kredyty

Słownik

Europejski Certyfikat Bankowca

Celem Europejskiego Certyfikatu Bankowca jest stworzenie systemu akredytacji, która umożliwia uznanie i zaakceptowanie narodowych, zawodowych kwalifikacji bankowych na poziomie odpowiadającym wymogom europejskiego rynku usług finansowych.