Kredyty

Słownik

EURIBOR (Euro Inter-bank Offered rate)

Jest to stopa procentowa kredytów na rynku europejskim (średnia z ofert 60 banków), która jest ustalana o godzinie 11:00 czasu w Brukseli.