Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Słownik

Dyskonto

Potrącenie z góry odsetek za czas pozostający do terminu płatności.