Kredyty

Słownik

Basel II

Opublikowany przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego zbiór najlepszych praktyk rynkowych w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym w sektorze Bankowym oraz utrzymywania bezpiecznego poziomu kapitałów przez Banki.