Kredyty

Deutsche Bank PBC z nowym produktem strukturyzowanym w ofercie

poleć drukuj

Deutsche Bank PBC prowadzi zapisy w ramach subskrypcji db Gwarancji – Niemieckie Trio – strukturyzowanego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego oferowanego we współpracy z Nordea Polska Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie. Produkt zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki i umożliwia osiągnięcie kuponu z przedziału między 7 a 9 proc. w skali roku w zależności od zachowania się cen akcji trzech niemieckich spółek – Henkel AG, Fresenius Medical Care AG oraz Metro AG. Zapisy w Oddziałach Deutsche Bank PBC potrwają do 26 marca 2013 r.

Oferowana w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie db Gwarancja – Niemieckie TRIO zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności.

Maksymalny okres ochrony to trzy lata z możliwością wcześniejszego zakończenia tj. nawet po 12 lub po 24 miesiącach jeżeli zostanie spełniony warunek do wypłaty kuponu.

Potencjalny zysk z inwestycji db Gwarancja – Niemieckie TRIO zależy od zachowania się cen akcji trzech niemieckich spółek (koncernów o zasięgu globalnym) – Henkel AG, Fresenius Medical Care AG oraz Metro AG. Po pierwszym roku trwania inwestycji Klienci mogą otrzymać kupon z przedziału między 7 a 9 proc. (którego ostateczna wartość zostanie ustalona 28 marca 2013 r.), jeżeli w dniu drugiej obserwacji tj. 11 marca 2014 r. poziom cen akcji każdej spółki będzie większy lub równy od ich wartości początkowej (z dn. 28 marca 2013 r.). Spełnienie warunku spowoduje zakończenie okresu ochrony i wypłatę zainwestowanej składki powiększonej o wartość kuponu. Jeżeli natomiast w dniu obserwacji ceny akcji będą mniejsze od ich wartości początkowej, wtedy produkt zostanie przedłużony o kolejny rok. W drugim roku trwania inwestycji Klient ma możliwość otrzymania dwukrotności kuponu, jeżeli w dniu kolejnej obserwacji tj. 11 marca 2015 r. poziom cen akcji każdej spółki będzie większy lub równy od ich wartości początkowej. W przeciwnym razie okres ochrony zostaje przedłużony o kolejne 12 miesięcy. Produkt zakończy się maksymalnie po trzech latach wypłatą trzykrotnej wartości kuponu, jeżeli w dniu ostatniej obserwacji tj. 11 marca 2016 r. poziom cen akcji każdej spółki będzie większy lub równy od ich wartości początkowej. Jeżeli warunek nie zostanie spełniony Klient otrzymuje 100% zainwestowanej składki bez osiągnięcia zysku z inwestycji.

Możliwość uzyskania atrakcyjnej stopy zwrotu z db Gwarancja – Niemieckie TRIO zakłada wypłatę kuponów z przedziału 7- 9 proc. (co stanowić może nawet równowartość oprocentowania lokaty bankowej o stawce ok. 11,11 proc. w skali roku) zarówno w okresie wzrostów jak i stagnacji na wybranych akcjach.

Opłata subskrypcyjna wynosi 1,5 proc. wpłacanej składki. Minimalna wpłata to 2 000 zł.
W przypadku wcześniejszej rezygnacji pobrana zostanie opłata likwidacyjna, której wysokość uzależniona jest od liczby dni pozostałych do końca okresu odpowiedzialności.

Ze względu na charakter produktu, zwrot z inwestycji zwolniony jest z podatku od zysków kapitałowych. Forma grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie w losowych sytuacjach umożliwia wypłacenie uposażonym świadczenia bez podatku od spadków i darowizn.

db Gwarancja – Niemieckie TRIO to produkt przygotowany z myślą o Klientach, którzy
z jednej strony chcą chronić zainwestowany kapitał, ale równocześnie oczekują od inwestycji możliwości wypracowania potencjalnego zysku wyższego niż oprocentowanie depozytów bankowych.

Parametry db Gwarancji – Niemieckie TRIO:

 • Forma prawna: grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Ubezpieczyciel: Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • Okres subskrypcji: do 26.03.2013 r.
 • Okres odpowiedzialności: max. 36 miesięcy 
 • Waluta: PLN
 • Instrument bazowy: koszyk akcji spółek: Henkel AG, Fresenius Medical Care AG, Metro AG
 • Początek ochrony ubezpieczeniowej: 28.03.2013 r.
 • Koniec ochrony ubezpieczeniowej: max. 27.03.2016 r.
 • Terminy obserwacji: 28.03.2013; 11.03.2014; 11.03.2015; 11.03.2016 r.
 • Wartość początkowa akcji: wartość każdej akcji ustalonej na zamknięcie sesji w dniu 28.03.2013 r.
 • Warunki wypłaty:
  Warunek I: Dla każdej akcji wartość cen z dn. 11.03.2014 r.  będzie większa lub równa od wartości początkowej z dn. 28.03.2013 r. Spełnienie się Warunku I powoduje rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia z dniem 28 marca 2014 r.
  Warunek II: Dla każdej akcji wartość cen z dn. 11.03.2015 r. będzie większa lub równa od wartości początkowej z dn. 28.03.2013 r. Spełnienie się Warunku II powoduje rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia z dniem 28 marca 2015 r. 
  Warunek III: Dla każdej akcji wartość cen z dn. 11.03.2016 r. będzie większa lub równa od wartości początkowej z dn. 28.03.2013 r.
 • Wysokość kuponu wzrasta liniowo według zasady:
  Po 12 miesiącach: kupon = 1 x (7%;9%) – wypłata składki zainwestowanej i kuponu po 12 miesiącach skutkuje zakończeniem okresu ochrony i wypłatą składki zainwestowanej oraz premii
  Po 24 miesiącach: kupon = 2 x (7%;9%) – wypłata składki zainwestowanej i kuponu po 24 miesiącach skutkuje zakończeniem okresu ochrony i wypłatą składki zainwestowanej oraz premii
  Po 36 miesiącach: kupon = 3 x (7%;9%) – wypłata składki zainwestowanej i kuponu po 36 miesiącach skutkuje zakończeniem okresu ochrony i wypłatą składki zainwestowanej oraz premii
 • Potencjalny kupon: 7-9 proc. p.a.*
 • Minimalna składka: 2 000 zł
 • Ochrona kapitału: 100 proc. zainwestowanej składki (składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności
 • Opłata subskrypcyjna: 1,5 proc.
 • Zysk z inwestycji jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych.

*Ostateczna wartość kuponu zostanie ustalona 28.03.2013 r.

Źródło: Deutsche Bank PBC


Tagi: , , ,