Kredyty

Przyjazne bankomaty dla niepełnosprawnych w Banku Millennium

poleć drukuj

Proszę włożyć kartę  – poprosi głośno bankomat i pomoże niewidomym wypłacić pieniądze. Od dziś nowe aplikacje zainstalowane w bankomatach Banku Millennium sprawią, że klienci z dysfunkcją wzroku i ruchu (m. in. na wózkach inwalidzkich ) będą mieli łatwiejszy dostęp do wszystkich funkcji bankomatu.

– Nowe oprogramowanie ma na celu zapewnienie wszystkim klientom bez wyjątku najwyższych standardów obsługi i pozytywnych doświadczeń w relacjach z bankiem. Cieszę się, że myślenie o niepełnosprawnych staje się u nas standardem i stajemy się instytucją bez barier, dostępną dla wszystkich. Mam również nadzieję, że przyjazne bankomaty pozwolą postrzegać nasz bank jako firmę zaawansowaną technologicznie i innowacyjną – mówi Ricardo Campos, dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium. 

Docelowo wszystkie z 571 bankomatów Banku Millennium będą dostosowane do obsługi przez niepełnosprawnych klientów. Dzisiaj niektóre funkcje dostępne są we wszystkich bankomatach, a komunikaty głosowe w ponad połowie. Bank wykorzysta bankomaty już istniejące, które zdalnie zostaną wyposażone w nowe oprogramowanie.   

Jak funkcjonuje bankomat ułatwiający życie niepełnosprawnym:

  • Klient może używać klawiszy numerycznych (tych których używa do wprowadzania PIN-u) zamiast klawiszy funkcyjnych po bokach ekranu. Ułatwia to obsługę bankomatu osobom na wózkach, które nie muszą sięgać zbyt wysoko w okolice ekranu. Każdemu klawiszowi funkcyjnemu została przypisana odpowiednia cyfra widoczna na ekranie bankomatu. Każdy  bankomat można obsługiwać zarówno za pomocą klawiszy funkcyjnych jak i numerycznych. Ułatwienie jest już dostępne we wszystkich bankomatach
  • Przy transakcjach wypłaty gotówki i zmiany PIN-u klient w momencie wyboru transakcji może wejść w specjalny tryb dla osób z niepełnosprawnością wzroku po naciśnięciu klawisza 5 . W tym trybie klient widzi m.in. czarno-białe ekrany z większym kontrastem. Ułatwienie jest już dostępne we wszystkich bankomatach
  • Obsługę bankomatu w trybie dla osób z niepełnosprawnością wzroku wspomagają komunikaty głosowe. Można je usłyszeć wpinając słuchawki (trzeba mieć własne) w gniazdo słuchawkowe  znajdujące się na froncie bankomatu. Komunikaty przekazują głosowo treści widoczne na ekranie. Dodatkowo słychać je zawsze tuż przed pojawieniem  się ekranu do wyboru transakcji czy języka. Najlepszym przykładem jest tu popularny komunikat Proszę włożyć kartę.
  • Komunikaty głosowe w trybie dla osób z niepełnosprawnością wzroku można usłyszeć w polskiej i angielskiej wersji językowej. Ułatwi to m.in. życie zagranicznym kibicom, którzy przyjadą do Polski na EURO 2012.
  • Wszystkie ułatwienia dostępne są zarówno dla klientów Banku Millennium jak i klientów innych banków.

– Jesteśmy zadowoleni, że Bank Millennium jest jedną z firm, które od 2008 roku, dzięki naszej inicjatywie likwidują bariery w dostępie do swoich usług. Mamy nadzieję, że wzorując się na Banku Millennium niebawem i inne instytucje finansowe w Polsce otworzą się na osoby z niepełnosprawnością – komentuje Tomasz Strzymiński, prezes Fundacji Audiodeskrypcja, która opiniowała i testowała wprowadzane przez bank rozwiązania. Misją Fundacji jest integracja społeczna oraz umożliwienie osobom z niepełnosprawnością pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym.

źródło: Bank Millennium


Tagi: , , ,