Kredyty

Zmiana akcjonariatu w KBC Asset Management NV

poleć drukuj

17 stycznia KBC Asset Management NV porozumiał się z Kredyt Trade i Wartą odnośnie zakupu akcji tych firm w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych.

27 lipca 2011 r. Komisja Europejska wyraziła zgodę na zmianę planu strategicznego KBC Groep z 2009r., której celem jest zwrot uzyskanej w 2008 r. od rządu Belgii pomocy finansowej, dzięki czemu na sprzedaż wystawione zostały polskie aktywa grupy: Kredyt Bank i Warta.

W ramach przygotowań do zbycia obu firm, KBC Asset Management NV zawarł porozumienie z Kredyt Trade i Wartą odnośnie odkupienia ich udziałów w KBC TFI. (obie spółki mają po 30% akcji towarzystwa). W wyniku transakcji KBC Asset Management NV będzie właścicielem 100% udziałów w KBC TFI.

KBC Asset Management NV nie zamierza rezygnować z oferowania usług zarządzania aktywami na polskim rynku za pośrednictwem przejętej firmy.
Wartość transakcji wynosi 75 mln zł. Firmy czekają na zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego.


źródło: KBC Groep


Tagi: , , ,