Kredyty

Banki zaczną pobierać opłatę za wcześniejszą spłatę kredytu

poleć drukuj

Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę, która wprowadza zharmonizowane zasady udzielania kredytów konsumenckich we wszystkich krajach członkowskich.
Dyrektywa w sprawie umów o kredyt konsumencki zharmonizuje podstawowe zagadnienia prawne związane z udzielaniem kredytów na obszarze wszystkich krajów UE. Zezwala ona bankom na pobieranie od kredytobiorcy prowizji w wysokości od 0,5 do 1 proc. spłaconej przed terminem kwoty kredytu.

– Dziś prawo jest czasami bardziej prokonsumenckie niż to, które chce wprowadzić parlament – tłumaczy Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dyrektywa pozwoli polskim bankom na pobieranie od konsumenta maksymalnie 1-proc. prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.
Obecnie w ustawie o kredycie konsumenckim jest przepis, który nakłada na polskie banki obowiązek podania kredytobiorcy całkowitego kosztu kredytu.

– Polska początkowo sprzeciwiała się wprowadzeniu rekompensaty za wcześniejszą spłatę kredytu. Po konsultacjach zgodziliśmy się ją przyjąć pod pewnymi warunkami – informuje Małgorzata Cieloch.

Dyrektywa dotyczy też obowiązku udzielania informacji przed zawarciem umowy kredytowej czy prawa do odstąpienia od niej.

– Polskie banki z pewnością zdążą wprowadzić zmiany na czas, zwłaszcza że wiele rozwiązań, o których mówi dyrektywa, zostało wdrożonych dużo wcześniej – mówi Jerzy Bańka, radca prawny ze Związku Banków Polskich.


Tagi: