Kredyty

Kompas Finansowy Kredyt Banku

poleć drukuj

W ciągu pół roku Kredyt Bank doradził ponad 15,5 tys. osobom w podjęciu trafnych decyzji inwestycyjnych za pośrednictwem Kompasu Finansowego. Kompas ułatwia klientom efektywnie oszczędzać przez odpowiedni dobór produktów inwestycyjnych, ubezpieczeniowych i depozytowych.Kompas Finansowy to narzędzie informatyczne, które pomaga stworzyć optymalny, zdywersyfikowany portfel oszczędnościowy dla indywidualnego klienta. Przy pomocy tej aplikacji doradca w prosty i szybki w sposób przedstawia klientowi całkowicie zindywidualizowaną propozycję efektywnego zagospodarowania oszczędności. Propozycja ta uwzględnia możliwości, potrzeby i cele inwestycyjne klienta oraz jego skłonność do podejmowania ryzyka inwestycyjnego. Z Kompasu Finansowego może skorzystać każdy, kto odwiedzi Kredyt Bank, niezależnie od wartości oszczędności. Usługa jest bezpłatna.

Klient, który korzysta z Kompasu, otrzymuje konkretną poradę – ile oszczędności powinien przeznaczyć na bieżące potrzeby, ile na potrzeby w perspektywie 3-5 lat, a ile środków na emeryturę czy na przyszłość dziecka – w podziale na konkretne, zróżnicowane produkty, w określonych proporcjach. Dodatkowo klient otrzymuje porównanie potencjalnych zysków jakie może osiągnąć realizując rozwiązanie zaproponowane w Kompasie Finansowym, oraz zysków osiąganych przy aktualnej strukturze oszczędności – powiedziała Monika Nowakowska, Dyrektor Biura Public Relations Kredyt Banku i Grupy WARTA.
W Kompasie Finansowym uwzględnione zostały wszystkie produkty inwestycyjne dostępne w Kredyt Banku – fundusze inwestycyjne oferowane przez KBC TFI, wprowadzane cyklicznie do oferty fundusze z ochroną kapitału, konto oszczędnościowe, ubezpieczenia na życie TUnŻ WARTA oraz programy systematycznego oszczędzania i indywidualne konta emerytalne.


Tagi: