Kredyty

Dwie promocje dla przedsiębiorców w Invest Bank

poleć drukuj

W dniu 1 września 2008 r. INVEST-BANK S.A. uruchomił specjalne promocje dla przedsiębiorców.Pierwsza promocja dotyczy warunków otwierania i prowadzenia rachunków firmowych Invest-Konto Biznes.

Promocja ta trwa do 31.12.2008 r. i jest skierowana do wszystkich przedsiębiorców, którzy w okresie jej trwania otworzą w INVEST-BANK S.A. rachunek Invest-Konto Biznes.

W ramach promocji INVEST-BANK S.A. oferuje otwarcie i prowadzenie rachunku Invest-Konto Biznes za 0,00 zł przez okres 6 pierwszych miesięcy, w tym również za korzystanie z konta za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej.

Po 6 – cio miesięcznym okresie korzystania z konta Invest- Konto Biznes klient może uzyskać kredyt w rachunku bieżącym na dogodnych warunkach cenowych.

Dodatkowo dla wszystkich klientów, którzy w okresie promocji założą Invest-Konto Biznes, korzystają z kredytu w rachunku bieżącym w innym banku i zechcą przenieść ten kredyt do INVEST-BANK S.A. mogą uzyskać taki kredyt nawet w kwocie 2 – krotnie wyższej niż w poprzednim banku i nie poniosą z tego tytułu dodatkowych kosztów prowizyjnych.

Druga promocja dotyczy warunków udzielania kredytów w rachunku bieżącym dla dotychczasowych i nowych klientów INVEST-BANK S.A.

Promocja trwa do 28.02.2009 r. i jest skierowana do wszystkich klientów instytucjonalnych zaliczanych do sektora MSP.

W ramach promocji klienci mogą uzyskać kredyt w rachunku bieżącym w maksymalnej wysokości 3-krotności wpływów na rachunek bieżący, nawet do kwoty 350 000 zł i nie muszą przedstawiać zabezpieczeń majątkowych kredytu.


Tagi: