Kredyty

Niespłacone kredyty na sprzedaż w Banku Pekao SA

poleć drukuj

W piątek, 26 września 2008 Bank Pekao SA zawarł dwie umowy sprzedaży niespłaconych kredytów. Umowa z funduszami Skarbiec TFI SA i Copernicus Capital TFI SA wynosi około 1.459.453.132,80 PLN.Wartość umowy przelewu wierzytelności straconych z EGB Podstawowym Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym zarządzanym przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA opiewa na kwotę 599.980.720,06 PLN (kwota kapitału wierzytelności kredytowych objętych umową wg stanu na dzień 31 stycznia 2008 roku – „Data Graniczna”). Umowa z VPF III Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym zarządzanym przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, dotyczy wierzytelności straconych o kapitale wielkości 859.472.412,74 PLN (dla tej samej Daty Granicznej).

Zbywane wierzytelności stracone są wierzytelnościami wobec przedsiębiorców. Wierzytelności te są niemal w pełni pokryte rezerwami, dlatego transakcja nie będzie miała istotnego wpływu na wielkość portfela kredytowego netto banku. Zapłata ceny na rzecz banku z tytułu obu umów przelewu nastąpiła w dniu 26 września 2008 r.


Tagi: