Kredyty

Zmiany w kredytach w mBanku

poleć drukuj

Od 1 października 2008 roku zostały wprowadzone przez mBank zmiany do oferty kredytu hipotecznego, kredytu konsolidacyjnego oraz pożyczek hipotecznych.Od początku października klienci mBanku będą mogli występować o kredyt hipoteczny również na:
– zakup działki gruntu z potencjałem budowlanym,
– zakup lub remont kamienicy,
– zakup, remont, modernizację lokalu użytkowego celem wynajmu lub dzierżawy.

Podwyższona została minimalna kwota, na którą można zaciągnąć kredyt hipoteczny w mBanku – do tej pory było to 30 tys. PLN Od dziś wartość ta wynosi 80 100 PLN. Dodatkowo kwota kredytu przekraczająca 100% wartości zabezpieczenia może zostać przeznaczona na dowolny cel, a nie jak do tej pory na koszty okołokredytowe.

Wydłużony został okres kredytowania dla pożyczki hipotecznej z 10 lat do 30 lat oraz kredytu konsolidacyjnego z 20 do 30 lat. Wprowadzono także możliwość udzielania kredytów łączących różne cele kredytowania lub refinansowanie kredytów w innym banku na warunkach kredytu na cele mieszkaniowe.

Dodatkowo, w związku ze wzrostem stawek referencyjnych LIBOR i WIBOR, mBank podwyższył oprocentowania części kredytów hipotecznych znajdujących się w banku. Oprocentowanie kredytów i pożyczek hipotecznych oferowanych przez mBank w ramach mPLANU jest ustalane w oparciu o:
stawkę referencyjną WIBOR 3M i marżę stałą banku w całym okresie kredytowania dla kredytów złotowych,
stawkę referencyjną LIBOR 3M dla CHF i marżę stałą w całym okresie kredytowania,
LIBOR 3M dla EURO i marżę stałą w całym okresie kredytowania,
LIBOR 1M dla USD i marżę stałą w całym okresie kredytowania.

Aktualne stawki oprocentowania znajdują się w serwisie mBanku.

mPlan hipoteczny w mBanku przyznawany jest w PLN, CHF, USD i EUR. Zaletą złotówkowego kredytu hipotecznego w mBanku jest mechanizm bilansujący – odkładane przez klienta oszczędności na rachunku bilansującym zmniejszają kwotę kredytu, od której naliczane są odsetki. Dzięki temu kredytobiorca może znacznie obniżyć koszt obsługi kredytu, pomniejszając jego odsetki. mPLAN hipoteczny może być przeznaczony również na refinansowanie i konsolidację kredytów zaciągniętych w innych bankach.


Tagi: