Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Kredyt mieszkaniowy „Rodzina na swoim”

poleć drukuj

„Rodzina na swoim” jest atrakcyjnym kredytem mieszkaniowym oferowanym w czasie kryzysu.

Celem programu ‚Rodzina na swoim” jest wspieranie rodzin i osób samotnie wychowujących dzieci w zakupie mieszkań oraz budowie domów jednorodzinnych. Dzięki nowelizacji ustawy, która weszła w życie 2 stycznia 2009 r. program stał się bardziej dostępny.

Program „Rodzina na swoim” został wprowadzony na mocy ustawy o finansowym wspieraniu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Rola Banku Gospodarstwa Krajowego polega na wypłacaniu ze środków budżetowych dopłat do oprocentowania kredytów mieszkaniowych. Spłata za kredytobiorcę części odsetek dotyczy kredytów w złotówkach udzielonych przez wybrane banki komercyjne (PKO BP, Pekao S.A., Bank Pocztowy S.A., oraz banki spółdzielcze zrzeszone w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A., Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i Mazowieckim Banku Regionalnym S.A.) oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które podpisały z BGK odpowiednie umowy. Prowadzone są rozmowy z kolejnymi bankami zainteresowanymi udzielaniem preferencyjnych kredytów hipotecznych.

Dopłaty przyznawane są na okres 8 lat i stanowią równowartość 50 procent kwoty odsetek naliczonych według stopy referencyjnej. Obliczana ona jest na podstawie trzymiesięcznej stawki WIBOR powiększonej o 2 punkty procentowe. Maksymalna powierzchnia mieszkania może wynosić 75 m2, a domu 140 m2, jednak dopłatami objęte jest w tym przypadku odpowiednio 50 i 70 m2 powierzchni użytkowej.

O preferencyjny kredyt mogą ubiegać się małżeństwa oraz osoby samotnie wychowujące dzieci. Potencjalny kredytobiorca nie może posiadać własnego mieszkania lub domu.

Cena metra kwadratowego kredytowanego mieszkania lub domu jest ograniczona tzw. wskaźnikami przeliczeniowymi kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych określonymi odrębnie dla każdego województwa.

Nowelizacja ustawy, która weszła w życie 2 stycznia wprowadza dwie zmiany:
– możliwość przystąpienia osób z najbliższej rodziny do umowy kredytu preferencyjnego, co w znaczący sposób wpływa na wzrost zdolności kredytowej osób, które będą korzystać z dopłat do oprocentowania
– wzrost mnożnika (z 1,3 do 1,4) stosowanego do ustalenia limitu ceny lub kosztu 1 m2 powierzchni użytkowej nieruchomości finansowanej kredytem, co z kolei rozszerza rynek nieruchomości dostępnych dla tego produktu.

W 2008 r. w ramach programu „Rodzina na swoim” udzielono łącznie 6628 kredytów na łączną kwotę 852 593 316 zł. W 2009 r. planuje się udzielenie 19,2 tys. kredytów na łączną kwotę 2,5 mld zł.


Tagi: