Kredyty

Depozyty overnight w Toyota Bank dla klientów indywidualnych

poleć drukuj

25 lutego Toyota Bank wprowadziła do oferty depozyty overnight dla klientów indywidualnych. Z nowej formy oszczędzania mogą skorzystać wszyscy posiadacze kont osobistych z saldem przekraczającym 5000 zł.

Usługę można uruchomić za pośrednictwem Telefonicznej Obsługi Klienta.

Oprocentowanie lokat overnight dla klientów indywidualnych w Toyota Bank jest uzależnione od wysokości stopy WIBID /ON zmniejszonej o 0,5 punktu procentowego. Takie rozwiązanie zapewnia klientom dostęp do oprocentowania na rynkowym poziomie. Opłata aktywacyjna za korzystanie z automatycznych depozytów banku wynosi niewiele ponad 2 zł miesięcznie i jest pobierana z góry za 1 rok.

Ze względu na wydarzenia na rynku pieniężnym bank wprowadza korektę oprocentowania kont osobistych i firmowych. Oprocentowanie kont oszczędnościowych i hybrydowych pozostaje na dotychczasowym poziomie.

Od 25 lutego oprocentowanie konta osobistego wyniesie 2,5%, a rachunku firmowego 0,5-2,0%. Oprocentowanie kont: hybrydowego, młodzieżowego Click i oszczędnościowego nie ulega zmianie i wynosi odpowiednio:

– Konto młodzieżowe Click 5,00%
– Konto hybrydowe 6,75%
– Konto oszczędnościowe: od 4,70% do 6,35%


Tagi: