Kredyty

Połączenie Fortisu i Dominet Banku

poleć drukuj

Na przełomie lipca i sierpnia ma nastąpić prawne i operacyjne połączenia Fortis Banku i Dominet Bank. Z połączenia obu instytucji powstanie nowy Fortis Bank, który będzie bankiem uniwersalnym. Cele nowego banku to zdobycie znaczącej pozycji wśród banków detalicznych, ale także rozwijanie oferty dla przedsiębiorstw.

Zgodnie z harmonogramem, połączenie formalno – prawne obu banków ma nastąpić 31 lipca 2009, kiedy zostanie ono zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła już formalną zgodę na przeprowadzenie tej fuzji.

Połączenie operacyjne nastąpi między 31 lipca a 3 sierpnia. W tym czasie systemy bankowości internetowej Pl@net i Biznes Pl@net funkcjonować będą w ograniczonym zakresie, a 3 sierpnia oddziały Fortis Banku będą nieczynne.

W wyniku łączenia systemów informatycznych obu banków zmienią się numery rachunków klientów Dominet Banku, ale do końca stycznia 2010 roku będą oni mogli posługiwać się obydwoma numerami równolegle.

Placówki Dominet Banku w sobotę 1 sierpnia oraz w poniedziałek 3 sierpnia będą nieczynne. W tych dniach również dostęp do systemów bankowości internetowej e-Dominet oraz SelBank będzie ograniczony.

Karty obu banków oraz bankomaty Dominet Banku będą działały w pełnym zakresie.

Obsługa klientów w oddziałach połączonego banku rozpocznie się 4 sierpnia.

W ramach przygotowań do integracji, w obu bankach realizowany był pilotaż, czyli projekt, który miał na celu sprawdzenie przygotowania banków do funkcjonowania w ramach jednej instytucji i potwierdzenie operacyjnej gotowości do obsługi klientów po 31 lipca. Pilotażem objęte były najważniejsze produkty dla klientów indywidualnych, funkcjonowanie tych produktów w wybranych oddziałach, a także centrum telefoniczne, system bankowości internetowej Pl@net oraz wybrane jednostki centrali. Projekt został pomyślnie zakończony w pierwszych dniach lipca.
Przygotowując się do integracji, bank zrealizował także badania wśród klientów, którzy wypowiadali się na temat przebiegu procesu, a także oceniali materiały informacyjne poświęcone integracji.

Klienci obu banków na bieżąco są informowani o czekających ich zmianach. W maju tego roku klienci Fortis Banku otrzymali list informujący o tym, że ich bank dołączył do grupy BNP Paribas i wkrótce połączy się z Dominet Bankiem, a także nowe tabele opłat i prowizji, które będą obowiązywały po fuzji prawnej. W czerwcu zostali poinformowani o ograniczonej dostępności usług w czasie przenoszenia danych między systemami informatycznymi. Klienci Dominet Banku nową tabelą opłat i prowizji otrzymają w lipcu, a w sierpniu bank poinformuje ich o nowych numerach rachunków, regulaminach, harmonogramach spłat kredytów.

Do dyspozycji klientów jest infolina – 0 801 399 399


Tagi: